تزئین جای حلقه عروس

تزئین جای حلقه

002 تزئین جای حلقه عروس

این سری شما نیاز به کمی خیاطی دارید یا بالش کوچک آماده بخرید. الگوی بالش را برایتان می گذارم. کوچکی و بزرگی اش دست خودتان است. ادامه خواندن Continue reading