کنسرت های عید فطر ۹۲

کنســـــرت احســان خواجــه امیری,”بندرعبـــاس,۱۸ و ۱۹ ,مـــرداد“عیدسعیدفطــر”
مکان:تالارشهید آوینی

1082414 1015209654503d0166 1145693355 o کنسرت های عید فطر 92

سایز اصلی بنر و مراکز فروش بلیط ادامه خواندن Continue reading