آخر سریال کوزی گونی چی میشه؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

داستان سریال کوزه ی گونه ی

خلاصه داستان سریال کوزه ی گونه ی : خلاصه ی داستانkuzey guney

در این سریال اجتماعی خانوادگی که بیشتر قشر جوان جامعه را مخاطب خود قرار داده است. وضعیت زندگی و شرایط خانوادگی چندین شخصیت به موازات با یکدیگر به نمایش درمیآید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اما در کل شخصیت اصلی داستان kuzey بوده که با مشکلات عدیده ای که بر اثر خصلت مردانه اش با‌آنها مواجه میشود را میبینیم

او شخصیت جالبی و مورد توجه داشته و همواره مخاطب را به دنبال خود میکشد

موضوع فیلم بیان کننده ی عشق ها شکستها  پیروزی های اعضای خانواده ایست که بی شباهت به خانواده های ما ایرانیان نیست و به همین علت مخاطب با این سریال همذات پنداری عمیقی آغاز میکند

در اغاز سریال kuzey از زندانی ۴ ساله آزاد شده و این وظیفه ی بیننده است تا ادامه داستان را با روایتهایی جذاب و دیدنی و همراه باشخصیت های آن دنبال کند

او عاشق دختری است که از قضا برادرش با شرایط بهتر خواستار اوست ضربه ی عشقی شخصیت اول فیلم کار را به جاهای باریک کشانده و خانواده ای را در آستانه ی فروپاشی قرار میدهد

حال آنکه برادر بزرگتر یعنی guney اهداف بزرگتری را دنبال میکند.

ارسال نظر